Konference Alternativní zdroje energie

 

Vzhledem k aktuální situaci, opatřením stanovených Vládou ČR a nejasné perspektivy vývoje uvolňování opatření v oblasti shromažďování osob včetně pořádání hromadných akcí jsme nuceni tuto plánovanou konferenci zrušit.

Doufáme, že budeme mít příležitost společně se setkat a diskutovat o smysluplných cestách v rozvoji obnovitelných zdrojů energie v lepších časech.STP ČSSE AVTČ SOA

Konferenci pořádá Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SOA).


© Copyright AZE 2011-2022 Topinfo CMS