Konference Alternativní zdroje energie

 STP ČSSE AVTČ SOA

Konferenci pořádá Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SOA).


© Copyright AZE 2011-2023 Topinfo CMS