Konference Alternativní zdroje energie

 

20. až 21. června 2018, KroměřížSTP ČSSE AVTČ SOA

Konferenci pořádá Společnost pro techniku prostředí, odborná sekce Alternativní zdroje energie ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), s Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Solární asociací (SOA).


© Copyright AZE 2011-2019 Topinfo CMS