Pokyny pro zaslání příspěvků

Nabídku příspěvku do programu konference formou výstižného abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 200 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů je 15. 2. 2016.

Registrace abstraktů: www.azecr.cz

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 1. 3. 2016.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 15. 5. 2016.

Adresa pro zaslání:

Příspěvky na konferenci

Sborník ke konferenci Alternativní zdroje energie 2016 bude vydán na CD s příspěvky v elektronické podobě. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 8 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů. Příspěvky se zasílají elektronickou poštou.

Instrukce pro napsání příspěvku


© Copyright AZE 2011-2017 Topinfo CMS