Pokyny pro zaslání příspěvků

Nabídku příspěvku do programu konference formou výstižného abstraktu v českém (nebo slovenském) jazyce (maximum 200 slov) je možno zaslat v elektronické podobě.

Uzávěrka pro zaslání abstraktů byla prodloužena do 27. 2. 2020.

Registrace abstraktů: www.azecr.cz

Vyrozumění o přijetí příspěvků přijatých na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečných textů do 5. 3. 2020.

Uzávěrka plných textů příspěvků je 13. 5. 2020.

Adresa pro zaslání:

Příspěvky na konferenci

Sborník ke konferenci Alternativní zdroje energie 2020 bude tištěný. Zaslané příspěvky musí dodržet předepsaný formát a nesmí svým rozsahem překročit 8 stran včetně abstraktu, obrázků, tabulek a pramenů.

Instrukce pro napsání příspěvku


© Copyright AZE 2011-2022 Topinfo CMS