Pozvání

Vážení,

přijměte po dvou letech opět pozvání na konferenci Alternativní zdroje energie, kterou ve dnech 16. a 17. června 2020 pořádá Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel. Čas od naší poslední konference rychle uběhl a posunul nás zase o něco dál technologicky a o něco blíž budoucnosti bez fosilních paliv. Je tedy čas na další setkání odborníků z akademické půdy i praxe, abychom si navzájem předali nové informace z oboru, uplatnitelné při postupném přechodu na obnovitelné zdroje energie.

Obnovitelné zdroje energie jsou cestou do budoucnosti. Pařížská dohoda o klimatu podepsaná 195 zeměmi světa si stanovila cíl dosáhnout do roku 2050 uhlíkové neutrality, tedy stavu, kdy se vypouštěné emise CO2 rovnají množství emisí skleníkových plynů, které jsou z atmosféry přírodními či technologickými procesy absorbovány. Evropská unie, jejíž jsme součástí, si stanovila některé cíle na cestě do této budoucnosti. Jedním z nich je snížení produkce emisí CO2 o 40 % již do roku 2030 oproti stavu z roku 1990. Ke stejnému snížení se zavazuje stále více měst a obcí v rámci tzv. Paktu starostů a primátorů pro udržitelnou energii
a klima. Vlastní klimatický závazek vyhlásilo letos hlavní město Praha s cílem snížit emise CO2 v hlavním městě o minimálně 45 % do roku 2030 (oproti roku 2010). Takových ambiciózních cílů bez úspor energie a nasazení bezemisních obnovitelných zdrojů energie nelze dosáhnout. Obnovitelné zdroje tepla jako jsou solární termické systémy, kotle na biomasu a tepelná čerpadla zvláště ve spojení s fotovoltaikou jsou zásadními způsoby, jak dekarbonizovat budovy, aniž bychom rezignovali na komfort bydlení.

Doufám proto, že na konferenci kromě těchto plánů uslyšíme i o konkrétních realizacích a systémech, které uvedené závazky naplňují v praxi a budeme společně diskutovat o smysluplných cestách v rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference

1. informace a výzva k přihlášení příspěvku na konferenci AZE 2020 Kroměříž

 

 

 

 


© Copyright AZE 2011-2022 Topinfo CMS