Pozvání

Vážení,

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii, Solární asociací a Asociací pro využití tepelných čerpadel pořádá ve dnech 20. až 21. června 2018 konferenci Alternativní zdroje energie 2018 v Kroměříži. Na organizaci konference se podílí v tomto ročníku tři asociace zastupující tři segmenty obnovitelných zdrojů energie: solární fototermické systémy, solární fotovoltaické systémy a tepelná čerpadla.

Trend výstavby budov směrem k energeticky skutečně téměř nulovým budovám nastavený ve vizi evropské směrnice o energetické náročnosti budov znamená výrazný krok za hranici pasivních domů, který lze učinit efektivně především využitím zdrojů energie nebo jejich kombinací. Budeme diskutovat současný stav české legislativy, která zůstala v půli této cesty důrazem pouze na zateplení budovy, zatímco využití obnovitelných zdrojů energie zůstalo stranou. Téměř nulová budova v českém pojetí je dobře zateplená budova s plynovým kondenzačním kotlem. V létě 2016 však Evropská komise ve svém doporučení pro státy EU ukázala, že takové řešení je více než pětkrát horší než původní záměr směrnice. Můžeme tedy očekávat, že i v českém prostředí začnou obnovitelné zdroje energie hrát v budovách větší úlohu. Konference, podobně jako v předchozích ročnících, přinese nové poznatky z výzkumu a vývoje OZE, ukázky z monitorovaných realizací, ve kterých se daří významně snížit energetickou spotřebu konvenčních paliv a možnosti ekonomicky funkčních řešení pro širší rozvoj ve výstavbě.

Zvu Vás tímto na společné setkání v krásném prostředí města Kroměříže, která je tradičním hostitelem naší konference. Doufám, že i v letošním programu naleznete inspirativní témata pro vaši další práci a pro rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

doc. Ing. Tomáš Matuška, Ph.D., odborný garant konference

Pozvánka na konferenci AZE 2018 Kroměříž

 

 

 

 


© Copyright AZE 2011-2019 Topinfo CMS