Přihlášené příspěvky

Seznam přijatých příspěvků (podle abecedního pořadí autorů) bude zveřejněn po zaslání vyrozumění o přijetí abstraktu. Výzvu k napsání příspěvku na konferenci obdrží autoři elektronickou poštou včetně pokynů pro zaslání konečného textu do 5. 3. 2018 .

Finální program konference naleznete  v části Program (od 31. 5. 2018).


© Copyright AZE 2011-2018 Topinfo CMS