Přihlášené příspěvky

Seznam přijatých příspěvků (podle abecedního pořadí autorů) . Jedná se o přihlášené příspěvky ve formě abstraktů. Konečný program konference naleznete  v části Program (od 31. 5. 2016).

AUTOR PŘÍSPĚVEK
Bláha, M. Tepelná čerpadla s CO2 - praktické zkušenosti z provozu
Borovský, D. Velkoplošné solární tepelné soustavy v kontextu koncepčních změn dánské energetiky
Broum, M., Matuška, T. Zvýšení efektivity kombinace solárního systému s tepelným čerpadlem
Cihelka, P., Havlík, M. Výsledky Thermal Response testů na vrtech pro tepelná čerpadla prováděných v ČR a poznatky z dlouhodobého monitorování vrtů pro tepelná čerpadla na zkušebním polygonu v Praze
Ferkl, L. a kol. Prediktivní regulace MPC v kombinaci s aktivovaným betonovým jádrem a geotermálním zdrojem energie – GEOTABS
Gottas, A. Návratnosť fototermických a fotovoltických solárnych systémov
Helebrant, V. Vliv tepelných čerpadel a solárních systémů na provoz a účinnost teplárenských sítí
Kalina, J., Šourek, B. Optimalizace kombinovaného zásobníku tepla pro provoz s tepelným čerpadlem
Kny, M., Sedlář, J. Akumulace tepla v supermarketu
Koláček, J. Inovativní řešení absorbčních vrstev termických kolektorů
Lain, M. Odpadní teplo z technologického chlazení a jeho využití pro vytápění prodejen
Lain, M. Tepelné čerpadlo země-voda jako zdroj tepla i chladu pro univerzitní budovu
Linhartová, V. Využití tepla z kompresorového chlazení na zimním stadionu
Maščuch, J. Možnosti zvýšení elektrické účinnosti mikrokogeneračního ORC zařízení na biomasu
Matuška, Šourek, Sedlář Adaptivní řízení tepelného čerpadla pro využití FV systému
Mrňa, L. Termický solární kolektor s integrální konstrukcí
Neuberger, P. Možnosti zlepšování energetických parametrů vertikálních horninových výměníků ve funkci nízkoteplotních zdrojů tepelných čerpadel
Novák, M. História a perspektívy využívania slnečnej energie v strednej Európe
Peterka, J. Historie solárních termických kolektorů a soustav
Petříková, V. Polní energetické plodiny
Pokorný, N. Vliv odběrových profilů na efektivitu solární tepelné soustavy
Pokorný, N., Matuška, T. Provozní analýza solární soustavy s hybridními FVT kolektory
Rybár, R., Beer, M. Experimentálne porovnanie výkonu solárneho vákuového trubicového kolektora s konštrukčným prvkom na báze penových kovov
Sedlář, J. Optimalizace tepelného čerpadla
Shemelin, S. Energeticko-ekonomická optimalizace konstrukce plochého solárního kolektoru
Skovajsa, J., Koláček, M., Zálešák, M. Možnost akumulace energie ve formě tepla a chladu do akumulačních panelů
Stojanov, Š. Chladiva pro tepelná čerpadla a nová legislativa
Straka, T. Tepelná čerpadla ve světle nové tarifní soustavy
Stupavský, V. Národní pokyny pro skladování pelet a výstavbu peletových skladů
Šulc, J. a kol. Návrh algoritmů pro získání předpovědi dopadajícího slunečního záření
Urban, M., Včelák, J., Wolf, P. Administrativní budova s téměř nulovou spotřebou energie
Vybíralík, F. Dojde k renezanci elektrického akumulačního vytápění?
Wolf, P. a kol. Chytrá energetika pro administrativní budovu
zástupce SFŽP Dotační programy pro OZE
Zelený, Z. a kol. ORC mikrokogenerační jednotka na výrobu elektřiny a tepla z biomasy
Zikán, Z. Využití malého tepelného čerpadla v pasivním domě

© Copyright AZE 2011-2017 Topinfo CMS