Přihlášené příspěvky

Seznam přijatých příspěvků (podle abecedního pořadí autorů)

Finální program konference naleznete  v části Program (od 31. 5. 2018).

Autor Název příspěvku
Antonín Jan Realizace skutečně téměř nulových budov v ČR
Broum Michal Fotovoltaika a tepelné čerpadlo se sezónní akumulací
Cigler Jiří Datová analytika a dimenzování energetických systémů s bateriovým úložištěm
Ďuriš Martin Ing. Využití tepelných čerpadel při návrhu budov a příklady z praxe
Fárka Josef Ing. Využití tepelných čerpadel vzduch – voda v panelovém domě Barrandov
Gottas Alfréd Vývoj solárnej techniky a jej aplikácie od 19. do 21. storočia
Horák Petr doc. Ing., Ph.D. Výstavba a energetické hodnocení budov s téměř nulovou spotřebou energie v ČR
Hrzina Pavel Ing., Ph.D. Pohled na flexibilitu domácností
Jerz Jaroslav Dr. Ing. Tepelná pohoda v budúcich budovách pomocou dostupnej bezplatnej energie z bezprostredného okolia
Jirka Vladimír Využití polysiloxanového gelu v solární technice
Kachalouski Yauheni Tepelné modelování fotovoltaických modulů
Kny Martin Větrací jednotky s tepelným čerpadlem
Kramoliš Petr, Vrtek Mojmír Specifika solární soustavy s vodou
Lain Miloš Ing., Ph.D. Využití odpadního tepla pro vytápění supermarketu
Linhartová Vladimíra Zimní stadion využívající odpadní teplo z kondenzace chladiva a z kogenerace
Lyčka Zdeněk Problematika provozu a kontrol teplovodních kotlů na biomasu
Matuška Tomáš Získávání vody ze vzduchu s využitím sluneční energie v prostředí pouště
Matušov Jozef Novodobé systémy využívaní energie z obnovitelných zdrojů za účelem zvyšování energetické nezávislosti - Enerbank systém
Nečas Filip Mgr. Akumulační a bateriové systémy z pohledu licencí v současné a budoucí právní úpravě
Nečas Filip Mgr. Kontroly překompenzací provozní podpory OZE
Novotný Jiří Ing. Vliv odběrového profilu elektrické energie na bilanci FV systému
Pokorný Nikola Potenciální aplikace pro nezasklené fotovoltaicko-tepelné kolektory
Shemelin Viacheslav Teoretická analýza využití duálních solárních kolektorů
Simančík František Horčík ako zásobník vodíka – efektívny spôsob uskladňovania energie zo solárnych ziskov
Skovajsa Jan Optimalizace návrhu parametrů zdrojů energie z pohledu jejich ekonomické návratnosti
Sladký Leoš Bateriová uložiště, hlavní prvek budoucích elektroinstalací
Straka Tomáš Budoucnost tepelných čerpadel v Evropě a ČR
Šourek Bořivoj, Shemelin Viacheslav Testování vzduchových kolektorů
Takács Ján, doc. Ing., PhD. Otvorený geotermálny energetický systém pre zásobovanie teplom v meste Velký Meder
Trs Milan Projekt OAKS Nebřenice
Vlk Jaroslav Malá větrná elektrárna se svislou osou rotace s trojúhelníkovými rameny a pružnými lopatkami
Wolf Petr Přímý ohřev vody pomocí fotovoltaiky – teorie a praxe


© Copyright AZE 2011-2019 Topinfo CMS